Home

שירותי מלגזות

מלגזת מכולות

מלגזות הן כלי עבודה הפועלים במאמץ מוגבר לאורך שעות רבות. הן נועדו לשלל משימות ובין היתר: פריקת והעמסת סחורות, הובלת חומרי גלם ומטענים, שינוע של מיכלים מלאים בנוזלים ועוד. קיימות מלגזות מדגמים שונים שחלקן מונעות דיזל ואחרות שהינן חשמליות. יש צורך לתחזק אותן היטב על בסיס קבוע, ובנוסף, לתקנם כל אימת שהן מתקלקלות או נפגעות מתאונות ופגיעות אחרות. שירותי מלגזות ניתנים על ידי יבואנים, על ידי החברות היצרניות או על ידי מוסכים מקצועיים בתחום. לצורך השירות קיימים מוסכים הפזורים בכל רחבי הארץ.

שיורתי מלגזות

בשוק הישראלי קיימות מלגזות של יצרנים רבים וטובים. יש דגמים שונים שבהם ניתן למצוא מפרטים מגוונים. מכונאי מלגזות יכול להתמחות בכל הסוגים או להתמקצע במלגזות של יצרן אחד או יותר. בכל מקרה, השירות שהמוסך אמור לתת הוא בטווח זמן מהיר ואפילו מיידי, שכן, עסק או מחסן שיש בו מלגזה אחת עלול להיות מושבת לפרק זמן ארוך ללא מלגזה. זאת אחת הסיבות לכך ששירותי מלגזות יינתנו באתרי הלקוח. סיבה אחרת חשובה היא שקשה לנסוע על המלגזה למרחקים גדולים ושינועה על גבי משאיות הוא נושא יקר ומורכב. יחד עם זאת, בעת תקלות רציניות מאוד לא יהיה מנוס מהובלת המלגזה אל המוסך לצורך תיקון ממושך ומקיף. אנחנו מתמחים בכל סוגי המלגזות הקיים ומכל החברות לדוגמה מלגזת היגש

תיקונים רבים כוללים החלפת חלקים, ויצרן בעל מוניטין אינו מאפשר להכניס חלפים שאינם מקוריים או אחרים שאינם מאושרים על ידו. בעלי שירותי מלגזות מקצועיים מכבדים הוראות אלו ופועלים על פיהן. הסיבה העיקרית לכך היא פשוטה. יש צורך ורצון לשמור על המלגזה וחלפים מקוריים מסייעים בכך. אחרת עלולות התקלות לחזור מוקדם מהרגיל ולהשבית שוב את פעילותה. שמירה על תקינות תביא לכך שהיא תפעל בתפוקה מלאה לאורך זמן.