Home

מלגזות דיזל

מלגזות אוטומטיות

מלגזות נועדו להובלה, הרמה והעמסה של סחורות במחסנים, במפעלים ובאתרי עבודה מגוונים אחרים. מבחינים במלגזות המונעות במנועי דיזל ובמלגזות חשמליות. מלגזות דיזל הן בעלות עוצמה גדולה יותר והכבדות שביניהן מגיעות לכושר הרמה שבין 7 ל 9 טון ולגובה הרמה של כ 5 עד 6 מטר. לשם השוואה, המלגזה החשמלית הכבדה ביותר איננה מגיעה לנתונים אלו. ברור הוא, שכל מי שרוכש מלגזה כזאת נזקק לה לצורך משימות מורכבות, להעמסת סחורה כבדה ומסיבות אחרות. מחיר של מלגזה כזאת הוא גבוה יותר אבל תמיד ניתן למצוא מלגזות דיזל במחירי מבצע, מלגזות יד שנייה במצב מעולה ועוד. מלגיזות דיזלבשונה ממלגזות חשמליות, נועדו להרמת דברים כבדים מאוד. מלגזת דיזל מלגזה כזאת מצוידת במפרט עשיר המתאים למשימותיה. היא מסיבית ויציבה. הגלגלים והמרכב רחבים, רדיוס הסיבוב בה מעולה ומאפשר יכולת תמרון בחצרות צפופים, יחסית, אורך הקלשונים יכול להגיע עד  כ 4 מטר, הנדסת האנוש בה טובה מאוד והיא מותאמת לישיבה של נהג לאורך שעות עבודה ארוכות. יש בה שדה ראייה רחב המסייע בעבודות שינוע מגוונות. כלולים בה אמצעי בטיחות שונים כולל התרעה לנסיעת רוורס ועוד. לפני הנהג מונחת בקרת תצוגה המיועדת גם לדיווח על תקלות. מחיר מלגזה חשמלית או דיזל משתנה בהתאם ליכולות ולשדרוגים שלה. היות ומדובר על מנועי דיזל הרי שהם מיוצרים על פי תקנים של דרגות זיהום אוויר נמוכות. מלגזות אלו מיועדות בעיקר לפעילות בחצרות ובמקומות פתוחים. מלגזות חשמליות שקטות שאינן מזוהמות תתופעלנה יותר במחסנים סגורים. מלגזות הן כלי רכב שנועדו לעבודה מאומצת יום יומית, ומשום כך, יש צורך לתחזקן היטב ולטפל בהן מיד כאשר מתגלית תקלה. מומלץ לרכוש אותן אצל משווקים בעלי מוניטין אשר יש ברשותם תשתית מתאימה הכוללת צוותי עבודה מוכשרים, מוסכים וציוד מתאים. במקרים רבים, הם יגיעו לאתרי העבודה לצורך טיפולים ותיקונים.