Home

חלפים למלגזות

מלגזה חשמלית

מלגזות הן כלים חשובים בעולם התעשייה וקשה לדמיין ניהול מחסנים בלעדיהם. השימוש בהן לא נעשה רק במחסנים לסוגיהם אלא גם במפעלים, במרכזים לוגיסטיים, באולמות ייצור ובאתרים נוספים בהם הן מסוגלות לבצע משימות רבות. בזכות המלגזות ניתן לבנות מחסנים מודרניים אשר המדפים בהם  בנויים לגובה. כך, נחסך מקום רב וניצול המחסנים הינו מקסימאלי. מלגזה מבצעת פריקת סחורות וטעינתם, נשיאת והובלת חומרי גלם באולמות ייצור ובחצרות ועוד. מלגזה המתקלקלת חייבת להיות מטופלת היטב כדי לחזור במהירות לפעילות.

קיימות מלגזות שונות שחלקן הינן חשמליות ואחרות המונעות על ידי מנועי דיזל. יש מגוון רחב של דגמים, מחשמליות קלות הנגררות על ידי אדם הולך ועד לרכובות וכבדות מאוד במשקלים של עשרות טונות ואפילו מלגזת מכולות. בכל אחת מהן יש מפרט שונה המאפשר לה ביצועים שונים. מטבע הדברים, מלגזות פועלות במאמץ רב לאורך כל שעות היום, ולעיתים, ברציפות ובשלוש משמרות. משום כך ומסיבות אחרות של בלאי ועומס, קורות בהן תקלות. חלקן נובע מתאונות, אחרות משימוש לא נכון. לפעמים חלקים בהן מתקלקלים או נשברים. במצב כזה יש צורך לתקנם במהירות על מנת להשיבם לכשירות. במקרים כאלו ייעשה שימוש בחלקי חילוף מתאימים.

חברות בעלות מוניטין המשווקות את המלגזות או יצרני מלגזות מובילים בינלאומיים מחזיקים ברשותם תשתית מקצועית לטיפול במלגזות. הדבר אומר, בין היתר, מוסכים מאובזרים ומסודרים הכוללים חלפים למלגזות.  את המוסכים מפעילים מכונאים המתמחים בטיפול במלגזות. יש קושי להעביר מלגזה למוסך בגלל מגבלות התנועה שלה. משום כך יגיעו צוותים עם ניידות מאובזרות לטיפול בהן באתרי החברה. ברשותם חלפים למלגזות תקניים או כאלו המאושרים על ידי היצרנים. המטרה היא לבצע תיקון מקצועי ומעולה. שימוש בחלפים מקוריים ימנע תקלות נוספות בעתיד ויאפשר לנצל את המלגזה היטב.