Home

השכרת מלגזות בצפון

TCM1

השכרת מלגזות בצפון

מפעלים, מרכזים לוגיסטיים, חברות שיווק ועסקים נוספים בצפון נדרשים לשנע סחורות ומוצרים רבים על בסיס קבוע. העברות סחורה ממחלקת היצור למחסנים, העמסתה על מדפים, פריקתה מחדש והעמסתה על משאיות של לקוחות מתבצעות כל העת ובעיקר על ידי מלגזות. כל הנהלת עסק בוחרת את המלגזות המתאימות לה ביותר. רבים מהם רוכשים מלגזות שהופכות לחלק בלתי נפרד מהציוד הקיים בעסק. רבים אחרים מעדיפים לשכור אותן על בסיס מזדמן ולפרקי זמן שונים. רבים מנצלים את שתי האופציות. השכרת מלגזות בצפון היא, איפה, אופציה קיימת ומועדפת אצל רבים.

להשכרת מלגזות יש יתרון רב. היא נדרשת בעיקר במקרים בהם אין לעסק עבודה רבה מדי הדורשת הפעלת מלגזות. כאשר הוא מקבל פרויקט מיוחד ולצורך השלמתו יש חובה להצטייד במלגזות, הוא יכול לשכור אחת או שתיים כאלו ולתמחר את  ההוצאה הנלווית בהתאם. אחת הבעיות היא בהכשרת נהגי מלגזות וגם על בעיה כזאת ניתן להתגבר באמצעות שכירת נהגים מחברת כוח אדם. במקרים רבים, ספקי השכרת המלגזות מספקים גם נהגים במיומנים בהפעלתן.

יתרון אדיר הוא בשכירת מלגזה המותאמת ביותר לצרכים. יש כאלו המונעות במנועי חשמל  כמו מלגזון ואחרות במנועי דיזל. לכל אחד מפרט אחר, ובין היתר, כושר הרמה שונה, רדיוס סיבוב אחר, מזלג בעל הטיה בזווית אחרת ועוד. כך ניתן לשכור את המלגזה המתאימה לצרכי הפרויקט ואשר תספק את  התפוקה המתאימה ביותר. שינוע  המלגזה  יתבצע על ידי המשכיר  על גבי משאית מיוחדת שתביא אותה  ישירות ובצורה בטוחה למקום הפרויקט. לחלופין, יכול המשכיר לדאוג לשינוע בכוחות עצמו. תעריפי  השכירות נקבעים על פי סוג המלגזה ותקופת ההשכרה ועל פי פרמטרים אחרים נוספים הנלקחים בחשבון. מומלץ לשכור מלגזה מספק איכותי ובעל מוניטין העומד בלוח הזמנים.