Home

השכרת מלגזות בדרום

tcm3

השכרת מלגזות בדרום

עסקים רבים בדרום נדרשים לבצע פרויקטים שונים על בסיס מזדמן. בפרויקטים אלו תידרשנה להם, בין היתר, מלגזות איכותיות לצורך שינוע מוצרים, העמסה על משאיות ורכבים. העמסה על מדפים במחסנים ועוד. במקרים רבים, רכישת מלגזות לצרכים מזדמנים כאלו יקרה מדי ואינה באה בחשבון, והחלופה הטובה ביותר היא השכרתן. יש חברות רבות שמספקות שירותי מכירה או השכרת מלגזות בדרום. הן מציעות מבחר רחב של מלגזות לטווח קצר או ארוך יותר. המלגזות ישונעו למקום על ידיהן על גבי משאיות מתאימות.

יש יתרון רב בהשכרת מלגזות למטרות ספציפיות והוא מגיע בעיקר בדמות חיסכון כספי ניכר. אין צורך ברכישת מלגזה שתעמוד ללא שימוש, שתאבד מערכה ותתבלה לאורך זמן. כך, ניתן לבחור בדיוק את  המלגזה המתאימה ביותר למשימה. יש מלגזות חשמליות, או מונעות סולר, על ארבעה או שלושה גלגלים. רכובות או מופעלות על ידי עובד הולך. יש בעלות כושר הרמה שונה, בעלות מזלגות עם הטיה טובה. יש עם רדיוס סיבוב מעולה שמותאם למחסנים צרים ועוד. הטיפול במלגזה יהיה, בכל מקרה, על  החברה המשכירה אלא אם סוכם אחרת.

 ניתן לתמחר את עלות  השירות ולכלול אותו בעלות  הסופית של כל הפרויקט, כך ניתן להוריד סיכונים בתמחור. אחת הבעיות בשכירת מלגזות לטווח קצר או ארוך היא בדמות הצורך בנהגים מיומנים ובעלי הכשרה. את זאת ניתן לפתור על ידי קבלת נהגים מחברות כוח אדם העוסקות בתחום. השכרת מלגזות בדרום, היא, איפה, משימה שניתן לבצעה בקלות. כל מה שצריך לעשות זה לבחור את  החברה המתאימה שמסוגלת להשכיר מלגזה איכותית ותקינה לטווח זמן ידוע מראש. את המחירון מלגזות להשכרה ניתן להשיג אצלנו. במקרים רבים בהם העבודה מתארכת מעבר לזמן שנקבע, תוכל החברה לגלות גמישות ולהשכיר אותה לתקופה קצובה נוספת.